بعید است بتوانیم کسی را در حوزه‌ی مدیریت و استراتژی پیدا کنیم که قصه‌ی ۵=۲+۲ را به عنوان تعریف سینرژی نشنیده باشد.

امروزه مفهوم "سینرژی"، از مفاهیم کلیدی در مدیریت محسوب می‌شود و تعریف آن از نخستین تعاریفی است که دانشجویان مدیریت و به طور خاص، دانشجویان تفکر سیستمی و تفکر استراتژیک، آن را می‌آموزند.

کلمه‌ی "Synergy" از دو بخش تشکیل یافته است: "Syn" که پیشوندی است به معنای "با هم" و "Ergy" به معنای "کار و فعالیت" می‌باشد . پس کلمه‌ی "Synergy" به معنای work/function together یا " تلاش گروهی" می‌باشد. در واقع واژه‌ی سینرژی را می‌توان هم‌افزایی و کار تیمی نامید، که در واقع جوهره و  اساس پیشرفت حرکت هر سازمانی است.


تعریف سینرژی:

وقتی می‌گوییم سینرژی ایجاد شده‌ است، منظورمان این است که چند منبع یا چند ظرفیت در کنار هم قرار گرفته‌اند و منبع جدید یا ظرفیت جدیدی ایجاد شده است که فراتر از حاصل جمع آن منابع  یا ظرفیت‌هاست. 


سینرژی یعنی همکاری و هماهنگی دو یا چند نفر برای رسیدن به هدفی مشترک، به طوریکه بهره‌وری نیروی کار را برای سازمان به ارمغان بیاورد. در سازمان‌ها همواره بهره‌وری کار به صورت گروهی بهتر و بیشتر از کار انفرادیست. به مثال زیر توجه فرمایید.

تعریف سینرژی چیست و در مدیریت، به چه چیزی سینرژی می گویند

 

 

 

کانال تلگرام

"موفقیت و آرامش"