در اینجا موضوعاتی آورده شده است که هرگز نباید در محل کار در مورد آنها صحبت کنید. صحبت درباره‌ی این موضوعات از سوی شما و در محیط کار می‌تواند به شخصیت و جایگاه شما صدمه وارد نماید و شما را در جایگاه فردی ضعیف، غیرقابل اطمینان، خودخواه و ... نشان دهد. برخی از این موضوعات عبارتند از:

 

 

مذهب

رفتار در محیط کار

در مورد عقاید دینی خود صحبت نکرده و سعی کنید در مورد باورهای دیگران نظر ندهید. نباید سعی کنید دیگران را در مورد نظرات خود متقاعد نمایید. این موضوع به این معنی نیست که باید عقاید دینی خود را پنهان کرده و نباید به آن افتخار کنید، بلکه همه نباید نظر مشابه شما را داشته باشند.

 

سیاست

رفتار در محیط کار

در محل کار در مورد موضوعات سیاسی بحث نکنید. شاید شما در مورد کاندیدای مورد نظر یا حزب سیاسی مورد علاقه‌ی خود احساس قدرت و علاقه داشته باشید یا با گروه دیگر مخالفت ورزید، اما سعی نکنید همکارانتان را با خود هم عقیده نمایید.

 

زندگی جنسی

رفتار در محیط کار

این موضوع به هیچ کس به جز شما و همسرتان ربط  ندارد. این موضوع افراد دیگر را ناراحت کرده و باعث می‌شود همکارانتان از شما دور شوند و یا زندگی شما را دست‌مایه‌ی شوخی‌های نامناسب و تمسخرآمیز قرار دهند. بیان این موضوعات شما و شریک زندگیتان را نقل هر مجلس نامناسبی خواهد کرد.

 

مشکلات خانوادگی

رفتار در محیط کار

اگر حس می‌کنید نیاز به مشورت با کسی دارید با یک دوست مورد اعتماد و یا بهتر از آن، با یک مشاور صحبت کنید. زمانی که در خانه مشکل دارید همکاران و رئیستان شاید سؤالاتی بپرسند که حواس شما را از کارتان پرت کند. اگر یک مدیر یا مسئول بخش هستید، صحبت در مورد مشکلات به نوعی ضعف شما را به کارمندانتان نشان می‌دهد.

 

آرمان‌های شغلی

رفتار در محیط کار

شاید کار فعلی شما سنگ پرتابی برای موقعیت‌های بهتر و بالاتر باشد. این عالی است اما صحبت در مورد اهداف آینده باعث می‌شود رئیس و دیگر همکاران در مورد وفاداری شما تردید کنند.

 

مشکلات در سلامت

رفتار در محیط کار

اگر یک بیماری سخت یا هر  مشکل دیگری دارید، زیاد از آن در محل کار نگویید. این کار باعث می‌شود همکاران و رئیستان آن را دلیلی برای گرفتن موقعیت شغلی فعلی‌تان بدانند. اگر نیاز به مرخصی استعلاجی دارید می‌توانید به همکار خود بگویید اما نیازی نیست در مورد جزئیات صحبت کنید.

 

 کانال موفقیت و آرامش